arrow_drop_up arrow_drop_down

online-vastgoed.be

opgericht door Philippe Kenens

Zaakvoerder Philippe Kenens is Erkend Vastgoedmakelaar sinds 1993.


 • Ter vervolmaking van zijn beroepskennis voltooide hij in 2004 de opleiding Vastgoedexpert aan het Syntra te Genk.
 • In 2008 volgde hij de opleiding Expert-Schatter Onroerend Goed aan het Syntra te Sint-Niklaas.


Om op de hoogte te blijven van de voortdurend wijzigende wetgeving, volgt hij  sedert 2014 het merendeel van de vormingen die worden georganiseerd door het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars zoals;


 • Samenstellen van een onaanvechtbaar verkoopdossier
 • De huurovereenkomst voor de hoofdverblijfplaats
 • Registratierechten van A tot Z
 • Reglement van plichtenleer
 • Het WER (Wetboek Economisch Recht) en de bemiddelingsopdracht


 • Samenstellen van een onaanvechtbaar verhuurdossier
 • De anti-witwaswetgeving in de vastgoedsector en MyRent Pro (2 onmisbare tools)
 • Digitaliseer uw dienstverlening
 • Oplevering van een appartementsgebouw
 • Nieuwe dakisolatienormen

 • Juridische aspecten van de verhuur van studentenkamers
 • De overdracht van handelsfondsen
 • Nieuwe Vlaamse Codex Fiscaliteit
 • Successie en vermogensplanning
 • Nieuwe regelgeving verwarmingsinstallaties in appartementsgebouwen


 • Vastgoedrecht: updates en rechtspraak
 • Rentmeesterschap: onbekend maar niet onbemind
 • Bouwschade: asbest
 • De bemiddelingsopdracht en het ereloon van de vastgoedmakelaar
 • Elektriciteitskeuring met opmerkingen? Wat nu?


 • Geopunt in de vingers
 • Interessante websites voor de vastgoedmakelaar
 • Registratiebelasting: de fundamenten
 • De verkoopovereenkomst en de aankoop-verkoopbelofte onder de loep
 • Een waterdichte bemiddelingsopdracht of -mandaat


 • Het einde van de huurovereenkomst: wat nu?
 • De vastgoedmakelaar en de promotor: samenwerking en afspraken
 • De overdracht van handelsfondsen: juridische en praktische aspecten
 • Woonkwaliteitsnormen en conformiteitsattest: binnenkort verplicht?
 • Vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijstelling van stedenbouwkundige handelingen


 • Actiemogelijkheden bij koopgebreken


Daarnaast is Philippe Kenens gepassioneerd door Internet Marketing en Social Media.


 • Begin 2014 startte hij de online-opleiding Website Building & Internet Marketing bij de Internet Marketing Uni uit Amsterdam.
 • Medio 2016 startte hij de online-opleiding Social Media Marketing bij Fanfactor uit Eindhoven.
 • Medio 2017 startte hij de online-opleiding Email Marketing & Lead Generation bij Orange Boys uit Gran Canaria.
 • Sedert begin 2019 volgt hij de online-opleiding Facebook Marketing & Marketing Funnels bouwen bij OVA uit Amsterdam.


Om de vinger aan de pols te houden, worden geregeld updates van deze cursussen gevolgd, zowel online als via seminars.


online-vastgoed.be is ontstaan door passie voor Internet Marketing en Social Media in combinatie met actuele Beroepskennis voor Vastgoedmakelaars.